___Firma Elektro-Bud zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych, budową sieci elektroenergetycznych, a także sprawowaniem nadzorów budowlanych w zakresie budowy instalacji i urządzeń elektrycznych, oświetleniowych, linii napowietrznych i kablowych.

____Firma Elektro-Bud oferuje kompleksową i profesjonalną usługę łącznie z obsługą m.in. geodezyjną, notarialną, uzgodnień w ZUD, realizacją formalności w Zakładach Energetycznych.

___

 

Tel. Kom. 695-105-694
Tel. Kom. 665-885-825