__Firma specjalizuje się w zakresie:


- montażu instalacji elektrycznych w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych (hale, wiaty), instalacje placu budowy (tzw. prąd budowlany)


- modernizacji, konserwacji i wymianie starych instalacji elektrycznych

-realizacji przyłączy energetycznych (ziemnych, napowietrznych), montażu złączy kablowych i napowietrznych, montażu rozdzielni oraz zabezpieczeń przepięciowych, odgromowych


- budowy linii kablowych i napowietrznych


- budowy oświetleń ulicznych, placów, parkingów itp.


- montażu instalacji odgromowych i przeciwpożarowych


- montażu instalacji alarmowych, teletechnicznych, RTV-SAT, głośnikowych, telewizji przemysłowej


- montażu osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych


- automatyki i sterowania


- pomiarów elektrycznych (badanie wyłączników różnicowo-prądowych, skuteczności zerowania, pętli zwarcia, rezystencji uziomów itp.)

- montażu systemów bezprzewodowego sterowania domem Xcomfort

 

Tel. Kom. 695-105-694
Tel. Kom. 665-885-825